top of page

มังกร

มังกรถือว่าเป็นสัตว์สำคัญที่สุดของชาวจีนและเป็นสัตว์ชนิดเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง

ศักดิ์ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ และโชคลาภ  มังกรจึงเหมาะมากสำหรับการส่งเสริมธุรกิจการค้า

ช่วยเรียกโชคลาภให้มาเยือน    ในจีนสมัยโบราณจักรพรรดิมีสิทธิ์เป็น “มังกร” 

โดยบัลลังก์จะถูกเรียกว่า “บัลลังก์มังกร”  และเสื้อผ้าของจักรพรรดิจะถูกเรียกว่า “เสื้อคลุมมังกร”

bottom of page