งานชุบทองคำ 24K

คอลเลกชั่นประติมากรรมทองคำของ Cubic Gems มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ โดยการนำเทคนิคการผลิตเ

ครื่องประดับทองคำมาผสมผสานกับงานรูปปั้นประติมากรรม ซึ่งเป็นการลงตัวระหว่างงานศิลปะและงานฝีมือ 

โดยผลงานแต่ละชิ้นนำมาซึ่งความหมายและคุณค่าต่อผู้ครอบครอง

SHO-947-NT.jpg
SHO-952-NT.jpg
SHO-853-NT.jpg

12 นักษัตร