top of page

การดูแลผลิตภัณท์

การดูแลพื้นผิวสำหรับอัญมณี

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับคิวบิค เจมส์ ทำด้วยเงิน 925/000 พร้อมเคลือบผิวโรเดียม ซึ่งช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์จากความมัวหมอง  ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงสารเคมีและน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ

การดูแลผลิตภัณฑ์คิวบิค เจมส์

 

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างนี้  กับผลิตภัณฑ์คิวบิค เจมส์

1. ใช้ผ้านุ่มและแห้ง เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารทำความสะอาดอื่น

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความชื้น, ความร้อนหรือความเย็นสูง

3. หลักเลี่ยงน้ำหอม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

การซ่อมสินค้า

หากผลิตภัณฑ์คิวบิค เจมส์ มีการชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ

ทางเรามีศูนย์ซ่อมเพื่อให้บริการลูกค้าของเรา 

 

ในการซ่อมแซมสินค้า ทางคิวบิค เจมส์มุ่งมั่นที่จะทำอย่างดีที่สุด  แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ในทุกกรณีของความเสียหาย

เงื่อนไขการซ่อมสำหรับสินค้าส่งออกต่างประเทศมีดังนี้:

- การสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง จะเป็นความรับผิดชอบโดยลูกค้า

ดังนั้นลูกค้าควรซื้อประกันสำหรับการจัดส่ง และเก็บหมายเลขการติดตามเสมอ

- หากผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมแซมได้ จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ

ทางเราจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าซ่อมโดยประมาณทั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ภายใน 2-4 สัปดาห์

- ในกรณีที่เราไม่สามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์คิวบิค เจมส์ ของคุณได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การจัดส่งและการจัดการสินค้าก่อนส่งคืน

- ทีมซ่อมของคิวบิค เจมส์ มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวว่าสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่

คิวบิคเจมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมแซม

- นโยบายการซ่อมแซมสินค้า  ลูกค้าจะเป็นผู้ส่งสินค้าคืนให้กับทางโรงงานของเรา (โปรดดูที่อยู่ในเมนูติดต่อ)

โดยการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ต้องแบบลงทะเบียนเท่านั้น  และสามารถติดตามพัสดุได้

bottom of page