เครื่องประดับอัญมณี

คิวบิค เจมส์ ในฐานะเป็นผู้ผลิตและออกแบบเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูง โดยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์

ความสามารถ และใช้ทักษะในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลงานแต่ละชิ้นเป็นผลมาจากความตั้งใจ  และคุณภาพอัญมณี 

รวมถึงความเชี่ยวชาญของช่างทอง และช่างอัญมณี

WEB LOGO3.png

+6695 251 1216

line_gold_300x300.png

@cubicgems

IG icon.png

cubicgems

© 2020 Cubic Gems