top of page

ปลา

ปลา ถือเป็นสัตว์มงคลสำหรับชาวจีน ปลาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง การมีเงินทองล้นหลาม เชื่อกันว่าปลานำโชคลาภมาให้  ดังนั้นชาวจีนที่ทำธุรกิจ กิจการค้าขายจึงมักชอบเลี้ยงปลา หรือมีของประดับตกแต่งที่ทำงาน หรือบ้านเกี่ยวกับปลา

bottom of page