top of page

อินทรีย์

อินทรีย์เป็นสัตว์มงคลที่นิยมนำมาใช้ในทางฮวงจุ้ย หมายถึงอิสรภาพ สติปัญญา พลัง และความสุข ยิ่งไปกว่านั้นอินทรีย์ยังให้ความรู้สึกความสูงส่ง และความมีอำนาจบารมี จึงเป็นสัตว์มงคลอันดับต้นๆของทุกชนชาติ เพราะอินทรีย์เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำ ความยิ่งใหญ่และสง่างามอย่างแท้จริง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล

bottom of page