ชุบงานทองคำ 24K

คอลเลกชั่นประติมากรรมทองคำของ Cubic Gems มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ โดยการนำเทคนิคการผลิตเครื่องประดับทองคำมาผสมผสานกับงานรูปปั้นประติมากรรม ซึ่งเป็นการลงตัวระหว่างงานศิลปะและงานฝีมือ 

โดยผลงานแต่ละชิ้นนำมาซึ่งความหมายและคุณค่าต่อผู้ครอบครอง