top of page

ช้าง

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง การป้องกัน และความโชคดี  ทางด้านของฮวงจุ้ยเรานำช้างมาใช้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ความสูงใหญ่เปรียบเป็นภูเขาสูงใหญ่ที่มั่นคง ตามหลักของฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการควรมีด้านหลังอิงเป็นผนังทึบเพื่อให้เกิดความมั่นคง แต่ถ้าสถานที่ทำงานไม่เอื้ออำนวย จำเป็นต้องนั่งอิงด้านที่เป็นหน้าต่างกระจก เราจึงวางรูปปั้นช้างไว้ที่ด้านหลังที่นั่ง เพื่อเสริมชัยชนะและความโชคดี

bottom of page