เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือสุพรรณหงส์  เป็นหนึ่งในเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่รู้จักกันทั่วโลก  

ในฐานะนาวาสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม  เป็นผลงานชิ้นเอกของมรดกทางวัฒนธรรมไทย  

การต่อเรือพระที่นั่งที่สร้างขึ้นอย่างประณีตนั้น   เป็นการผสมผสานระหว่างงานฝีมือและศิลปะไทยดั้งเดิม   

ใช้สำหรับเป็นเรือพระที่นั่ง และเรือพระราชพิธีสำหรับราชวงค์ไทยมาอย่างยาวนาน

WEB LOGO3.png

+6695 251 1216

line_gold_300x300.png

@cubicgems

IG icon.png

cubicgems

© 2020 Cubic Gems