top of page

เรือสำเภา

เรือสำเภาเป็นเคล็ดลับฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง สำหรับกิจการร้านค้า บ้าน และธุรกิจต่างๆ  การมีเรือหันหน้าเข้าหาบ้านจะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองที่มาสู่อาณาจักรของคุณ  ในยุคโบราณผู้คนใช้เรือเป็นพาหนะในการขนส่งทรัพย์สมบัติ เครื่องประดับ ทองคำแท่ง และสินค้าต่างๆ สำเภาจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของการเรียกทรัพย์สินมาให้

bottom of page