เต่า

เต่าเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความมั่งคั่งชีวิตที่ยืนยาว และภูมิปัญญา อดทน 

นักฮวงจุ้ยเชื่อว่าการเลี้ยงเต่าจะทำให้ได้กุศลผลบุญ เราใช้รูปภาพหรือรูปปั้นเป็นตัวเพิ่มพลังงาน

และป้องกันภยันอันตราย  เต่าตัวหนึ่งสามารถนำความมั่งคงและความมั่งคั่งมาสู่ครอบครัวได้    

WEB LOGO3.png

+6695 251 1216

line_gold_300x300.png

@cubicgems

IG icon.png

cubicgems

© 2020 Cubic Gems