เงินหยวนเป่า และ

ชามแห่งความมั่งคั่ง

เงินหยวนเป่า และชามของความมั่งคั่ง เป็นสิ่งของโบราณของราชวงศ์จีน เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวยมั่งคั่งมีกินมีใช้มากขึ้น  เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับนักธุรกิจและผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง ส่วนชามของความมั่งคั่งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี

WEB LOGO3.png

+6695 251 1216

line_gold_300x300.png

@cubicgems

IG icon.png

cubicgems

© 2020 Cubic Gems