หงส์

หงส์เป็นสัตว์สิริมงคล  ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม  มีรูปร่างสวยงาม มีความอ่อนหวาน มีบุคลิกสีสันคล้ายผู้หญิง มีความสุภาพเป็นผู้ดี เป็นสัตว์ที่คนจีนมีความชื่นชอบมากที่สุดชนิดหนึ่ง  เชื่อว่าหงส์เป็นดั่งเทพเจ้าสามารถหยั่งรู้ความสุขทุกข์    หงส์ยังเป็นตัวแทนเกี่ยวกับความมีเสน่ห์   ความรักนิรันดร์   ตลอดจนความภักดีในการแต่งงาน 

และมีคู่รักเพียงคนเดียวตลอดไป arriage and monogamy because they are mate for life.  

WEB LOGO3.png

+6695 251 1216

line_gold_300x300.png

@cubicgems

IG icon.png

cubicgems

© 2020 Cubic Gems