top of page

ม้า

ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ม้ามีความสัมพันธ์กับความเร็ว ความแข็งแกร่ง ความเพียร และความสูงส่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง ชนชั้นสูง และนักธุรกิจ ที่มีความกล้าหาญ และมีความทะเยอทะยาน ม้าจึงส่งผลให้ธุรกิจการค้าการงานประสบความสำเร็จเร็ว เหมือนฉายา "ม้าเร็ว"

bottom of page